Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma 3 dny před příjezdem – Bezplatné storno je 3 dny do 15:00 před plánovaným příjezdem.
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než  3 dny před příjezdem – V případě méně než 3 dny nebo nedojezdu, účtujeme storno poplatek ve výši 100%. Garance platební kartou 01. 05. – 30. 09.
 • Nevratné storno podmínky:Celková částka za ubytování bude účtována při rezervaci z poskytnuté kreditní karty jako garance ubytování. Není povoleno žádné zrušení ani změna.
 • Top Sezóna – Storno podmínky: 28.3.2024 – 1.4.2024, 01.05.2024 -12.05.2024, 04.07.2024 -07.07.2024, 27.09.2024 -29.09.2024. Bezplatné storno je do 14 dnů do 15:00 před plánovaným příjezdem. V případě pozdějšího storna nebo nedojezdu, účtujeme storno poplatek v celkové výši objednaných služeb. Celková částka za ubytování bude účtována 14 dní před příjezdem.
 • Silvestr – 12. 2024 – 1.1. 2025 včetně, Nevratná cena – : Celková částka za ubytování bude účtována při rezervaci z poskytnuté platební karty jako garance ubytování). Není povoleno žádné zrušení ani změna.
 • U skupin jsou storno poplatky individuální. (Skupina je od 15 osob a více)
 • Storno podmínky: Nevratná záloha – plná předplatba. Nejsou dovoleny žádné změny nebo storno rezervace.
 • Garance: platební kartou (druh, číslo karty, doba platnosti), zálohou Platba: platební kartou (přijímáme – VISA, Euro card – Master card, Maestro, Hotovost (CZK ), v případě uzavřené smlouvy fakturou. Pokud stornujete rezervaci, která je hrazena on-line, vracíme částku poníženou o provizi bance, tedy o 2% z původní částky, pokud storno podmínky neurčují jinak.

 

Doplňující obchodní podmínky

 • Ceny a služby Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher, potvrzené e-mailové zprávě).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru.
  Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
 • Zrušení pobytu zákazníkem Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@hotelgrandrevnice.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
  Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 • Platnost Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu. V ceně ubytování není zahrnutý městský poplatek. Městský poplatek Kč 20,- / noc / osoba od 18-ti let. Děti a studenti jsou z tohoto poplatku osvobozeni.

Číslo kreditní karty a její platnost je vyžadována jako garance ubytování k potvrzení rezervace.

Upozorňujeme, že děti od 12-ti let se počítají jako dospělí. Prosím vložte je do políčka „Počet osob“ jako dospělí.

Prosím neváhejte nás kontaktovat, pokud máte další dotazy nebo připomínky na info@hotelgrandrevnice.cz